Muntlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til finansministeren

Om hva som skjedde mellom 5. februar og 13. mars som gjorde regjeringen skråsikker på at transportnæringen og andre sektorer må få full arbeidsgiveravgift

Datert: 26.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Jeg har et spørsmål til finansministeren.

Den 13. mars la regjeringen ut en pressemelding om nytt arbeidsgiveravgiftregime som sendte sjokkbølger gjennom store deler av nordnorsk næringsliv. Her får flere hundre bedrifter beskjed om at arbeidsgiveravgiften går – for noens vedkommende fra 0 – opp til 14,1 pst. fra 1. juli. Nord-Norge får her en regning på mellom 1 og 1,5 mrd. kr. 42 000 arbeidsplasser er berørt i de tre nordligste fylkene. Bare innenfor transport er det bortimot 14 000 ansatte, noe som tilsvarer ca. 6 pst. av den totale sysselsettingen i landsdelen. Transportnæringen i Nord-Norge – i likhet med resten av landet – har gjennomgående lav lønnsomhet. I Nord-Norge var det i 2012 294 bedrifter som hadde negativt driftsresultat. Med innføring av full arbeidsgiveravgift vil altså to tredeler av driftsresultatet forsvinne. Bedrifter vil gå konkurs!

Med dette alvorlige bakteppet spør mange om alle steiner er snudd. 21. januar sa statsministeren til Nordlys at hele Nord-Norge skal ha lav arbeidsgiveravgift, og så sent som 5. februar svarte finansministeren til Stortinget at:

«Omfanget av dei nye vilkåra er noe usikre, og regjeringa arbeider aktivt for å få rask avklaring i EU-kommisjonen og ESA.»

Det er ingen tvil om at regjeringen har arbeidet raskt, for som kjent kom beslutningen 13. mars. Men hva skjedde mellom 5. februar og 13. mars som gjorde regjeringen skråsikker på at transport og de andre sektorene må få full arbeidsgiveravgift?


Les hele debatten