Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om hvorfor regjeringen viser liten gjennomføringskraft når det gjelder å bedre vilkårene for selvstendig næringsdrivende, i tråd med det de lovet før valget

Datert: 26.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Spørsmålet mitt går til næringsminister Monica Mæland.

Det er registrert mer enn 500 000 enkeltpersonforetak i Norge, og selv om en del av disse har liten eller ingen aktivitet og mange har annet lønnet arbeid ved siden av og driver sitt foretak, er det svært mange som livnærer seg av nettopp å være selvstendig næringsdrivende. Det synes Venstre er grunnleggende bra, og vi vil legge til rette for at flere gjør nettopp det, altså skaper en arbeidsplass til seg selv og kanskje til noen flere.

Dette er et engasjement som det kan se ut som om vi er nokså alene om i det politiske Norge. Den forrige regjering gjorde – til tross for gjentatte løfter – ingenting for å bedre vilkårene for de selvstendig næringsdrivende.

Den nye regjeringen har heller ingen forpliktende satsinger overfor enkeltpersonforetak eller selvstendig næringsdrivende i regjeringsplattformen. Det eneste som står om selvstendig næringsdrivende, er at de skal få dispensasjon fra reglene om å ta ut pappapermisjon. Det er bra, men knapt noen stor satsing.

Dette er noe underlig, all den tid både Høyre og Fremskrittspartiet sluttet helhjertet opp om et representantforslag fra Venstre i forrige stortingsperiode, der vi sammen ba den daværende regjeringen om å foreta en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonforetak og fremmet forslag for Stortinget om konkrete forbedringer spesielt knyttet til skattemessig likebehandling, sosiale rettigheter, forenklingstiltak, tilgang på kapital og det offentlige virkemiddelapparatets innretning og innsats.

Spørsmålet mitt er: Hvorfor viser regjeringen lite initiativ og liten gjennomføringskraft når det gjelder å bedre vilkårene for selvstendig næringsdrivende, i tråd med det de lovet før valget.


Les hele debatten