Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvilke norske bedrifter som har klaget til europaministeren over at de rød-grønne ikke har gjennomført EUs regler raskt nok

Datert: 26.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Jeg har et spørsmål til europaministeren. Europaministeren har gitt inntrykk av at han fører en langt mer aktiv og mer ambisiøs europapolitikk enn den forrige regjeringa. Når han blir konfrontert med hvorfor han har gitt opp en del norske krav knyttet til EUs direktiver, svarer han i spørretimen i dag at det norske bedrifter er aller mest opptatt av, bedrifter som han har besøkt, er at EUs direktiver ikke gjennomføres hurtig nok. Mitt spørsmål er: Hvilke norske bedrifter er det europaministeren har vært hos som har klaget over at de rød-grønne ikke har gjennomført EUs regler raskt nok?


Les hele debatten