Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Om statsråden er enig i at skogsveisubsidiene er direkte miljøskadelig subsidiering, og om statsråden mener det er god FrP-politikk å bruke mer statlige midler på virksomhet som er ulønnsom og som skader norsk natur

Datert: 26.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Mitt spørsmål går til finansministeren og handler om Fremskrittspartiets oppsiktsvekkende iver etter å utbetale økte statlige subsidier.

Regjeringen har nettopp varslet en kraftig økning i subsidier til nye skogsbilveier. Nye skogsbilveier rammer som kjent med kirurgisk presisjon de skogsområdene som har høyest miljøverdi fordi de har fått være i fred lengst. Dette er også de områdene som bidrar mest til å ivareta statens, eller regjeringens, forpliktelse til å bevare eller stanse tapet av biologisk mangfold i norsk skog innen 2020.

OECD har derfor påpekt overfor Norge at disse skogsveisubsidiene er direkte miljøskadelig subsidiering. Spørsmålene er da – for det første: Er statsråden enig i at dette virkemidlet er et direkte miljøskadelig subsidievirkemiddel? Og for det andre: Mener statsråden det er god fremskrittspartipolitikk å bruke mer statlige midler enn noe annet parti på virksomhet som er ulønnsom, som ellers ikke ville blitt gjennomført, og som skader norsk natur?


Les hele debatten