Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at det haster med å få allmenngjort tariffavtaler innenfor transportnæringen

Datert: 27.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det er ikke mulig å skape tilnærmet like lønns- og arbeidsvilkår i norsk transportnæring uten at tariffavtalene innenfor gods og turbil blir allmenngjort. I dag ser vi eksempler på at utenlandske transportselskaper lønner sine sjåfører 30 kroner i timen. Vi ser også at norske selskaper lønner utenlandske sjåfører til dumpede priser.

Er statsråden enig i at det haster med å få allmenngjort tariffavtaler på disse områdene?


Les hele debatten