Spørretimespørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at reiselivsstrategien blir fulgt opp, og at tempoet i sammenslåingen av destinasjonsselskapene holdes oppe

Datert: 27.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Norge har alle forutsetninger for å ta del i veksten. Skal reiselivet kunne utnytte sitt potensial, trengs en sterkere profesjonalisering og omstrukturering av næringen. I strategi 'Destinasjon Norge', vedtatt i forrige stortingsperiode, ble det lagt gode føringer og målsettinger for dette arbeidet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at reiselivsstrategien blir fulgt opp, og at tempoet i sammenslåingen av destinasjonsselskapene holdes oppe?


Les hele debatten