Spørretimespørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden vil innføre en innsnevring av begrepet «en kabotasjetur» slik Finland har gjort

Datert: 27.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Regjeringens rapport om kabotasje på veg i Norge er nå lagt fram, og det foreslås en rekke gode tiltak i rapporten. Et av tiltakene som foreslås, men som det ikke er flertall for i arbeidsgruppene, er innsnevring av begrepet 'en kabotasjetur' slik Finland har gjort.

Vil statsråden innføre en slik snevrere tolkning av 'en kabotasjetur'?


Les hele debatten