Spørretimespørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvilke tiltak som statsråden mener må på plass for å bedre luftkvaliteten i norske byer, og om statsråden vil lage en handlingsplan for å bedre situasjonen

Datert: 27.03.2014
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 02.04.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Olivia Corso Salles (SV)

Spørsmål

Olivia Corso Salles (SV): Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og bryter med grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Det mangler mange steder handlingsplaner for å møte problemet. ESA har bedt Norge iverksette raske tiltak mot dårlig og helsefarlig luftkvalitet i norske byer.

Hvilke tiltak mener statsråden må på plass for å bedre luftkvaliteten i norske byer, og vil statsråden lage en handlingsplan for å bedre situasjonen?


Les hele debatten