Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om regjeringen vil revurdere deltakelsen i COSME for å sikre at også flere bedrifter kan ta del i Horisont 2020

Datert: 27.03.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 02.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): I Aftenposten 27. mars 2014 oppfordrer statsråden flere forskere til å utnytte at Norge investerer milliarder i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det bør også være et mål å få flere bedrifter med i programmet, men dette har regjeringen svekket muligheten for. Bevilgningen til COSME, som er EUs første program rettet mot SMB-er for å hjelpe dem inn i nettopp Horisont 2020, ble fjernet i 2014-budsjettet.

Vil regjeringen revurdere deltakelsen i COSME for å sikre at også flere bedrifter kan ta del i Horisont 2020?


Les hele debatten