Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 31.03.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Vil regjeringen redusere eller fjerne barnetrygden for flerbarnsfamilier, slik Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Keshvari foreslår?


Les hele debatten