Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden mener det er forsvarlig at dårlig kommuneøkonomi går ut over prisene for SFO, og vil han ta initiativ overfor de kommuner som nå priser tjenesten uforsvarlig høyt

Datert: 01.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Haugesund kommune har svært dårlig økonomi og har i flere år vært på Robek-listen. Dette går ut over både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester for byens innbyggere. Forslaget på SFO-pris på 2 621 kroner for full plass, er en økning på 66 pst. Bemanningsnorm 1/15 oppheves.

Mener statsråden det er forsvarlig at dårlig kommuneøkonomi går ut over prisene for SFO, og vil han ta initiativ overfor de kommuner som nå priser tjenesten uforsvarlig høyt?


Les hele debatten