Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

Om kva som er grunngjevinga for at regjeringa skal laga ein nasjonal hamnestrategi, og kor tid den kjem

Datert: 02.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): Regjeringa har utsett fiskerihamnprosjekta på Napp i Lofoten og Sommarøy i Troms med grunngjeving i at det skulle lagast ein nasjonal hamnestrategi. Fiskerihamner er ein avgjerande del av infrastrukturen rundt fiskeindustrien, og ikkje ein del av dei øvrige godshamnene. Kystverket har allereie utarbeidd ein fiskerihamneplan for heile landet.

Kva er grunngjevinga for at regjeringa skal laga ein felles hamnestrategi, og kor tid kjem den?


Les hele debatten