Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om hvilke grep statsråden mener kan gjøres for at norsk politi skal bli bedre på håndtering av saker som omhandler vold mot kvinner i nære relasjoner

Datert: 02.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): VG har i flere artikler fortalt om kvinner som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. I historiene fremkommer det tidvis at de ikke har opplevd å bli behandlet på en respektfull og god måte. Dette står i så fall i sterk kontrast til samfunnets forventninger til politiet.

Er statsråden kjent med dette, og hvilke grep ser statsråden kan gjøres for at norsk politi skal bli enda bedre på håndtering av slike saker som ofte er vanskelige i utgangspunktet?


Les hele debatten