Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at Norge skal få sin andel av satsingen på fornybar energi, og at vi ikke kun skal ende opp med regningen for prosjekt som bygges ut i Sverige

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt hovedspørsmål går til olje- og energiministeren.

Et viktig klimatiltak er å øke produksjonen av fornybar energi. Norge har gode forutsetninger for dette. Den forrige regjeringen fikk på plass en avtale med Sverige om elsertifikat, som skal gi 26,4 TWh ny fornybar energi fram til 2020.

I tillegg er det gjort et stort arbeid med å få på plass vindkraftkonsesjoner. Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe ble sist uke hyllet for sin innsats for vindkraft, og da spesielt konsesjonsbehandlingen for vindkraftorganisasjonen NORWEA. Den nåværende statsråden har også levert en konsesjon til vindkraftanlegget Tellnes.

Konsesjoner som ikke blir bygd ut, leverer lite energi. Lav strømpris og lav sertifikatpris gjør nå at lite vindkraft bygges ut i Norge. Vi ser at utbyggingen kommer i Sverige. Vindkraftbransjen i Norge er med rette bekymret.

Det er to forhold som er særlig kritisk. Det første er at det var en klar forventning da elsertifikatmarkedet ble etablert om at halvparten av utbyggingen skulle komme i Norge. Det andre er at de svenske prosjektene som bygges ut, er mindre effektive enn de norske prosjektene, som ikke bygges ut.

Mitt spørsmål til olje- og energiministeren er da: Er statsråden komfortabel med denne utviklingen, og hva vil han gjøre for at Norge skal få sin andel av fornybarsatsingen, og at en ikke skal ende opp med at kun norske forbrukere får regningen for prosjekt som bygges ut i Sverige?


Les hele debatten