Muntlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hvilke samtaler politisk ledelse hadde om diskriminering av homofile med lederskapet i Russland under OL, og hvordan statsråden oppfatter at budskapet ble mottatt

Datert: 02.04.2014
Besvart: 02.04.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): I forkant av OL i Sotsji var regjeringen forbilledlig klar på at den tok avstand fra diskriminering av homofile i Russland. Det var bra at regjeringen var tydelig på det før lekene, og vi har registrert at statsminister Solberg tok opp temaet i sine bilaterale samtaler med lederskapet i Russland.

Både kulturministeren og resten av politisk ledelse i Kulturdepartementet var til stede i Sotsji, men vi har ikke hørt mye om hvilke muligheter politisk ledelse fikk til å ta opp saken om diskriminering i sine samtaler under lekene.

Mitt spørsmål til kulturministeren blir: Hvilke samtaler hadde politisk ledelse om dette temaet under OL, og hvordan oppfatter statsråden at budskapet ble mottatt?


Les hele debatten