Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til næringsministeren

Om korleis statsråden kan forsvare at prosessen med omorganisering av reiselivet no stoppar opp

Datert: 02.04.2014
Fremsatt av: Ingvild Kjerkol (A)
Besvart: 09.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Nærings- og fiskeridepartementet har varsla at dei likevel ikkje vil bidra med finansiering knytt til omorganisering av reiselivet, slik Stoltenberg-regjeringa la opp til. I brev frå departementet 10. mars 2014 går det fram at næringa sjølve må drive fram prosessen med å etablera ein ny struktur for reisemålselskapa. Aktørane vert vist til å søke det offentlige verkemiddelapparatet gjennom fylkeskommuner og kommuner for finansiering, men der vert det òg kutta i budsjetta. Prosessen med omorganisering stoppar no opp.

Korleis kan statsråden forsvare dette?


Les hele debatten