Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

Om statsråden er bekymret for bortfall av arbeidsplassene ved Telenors avdelinger på Finnsnes og i Bodø, og hvordan vil statsråden arbeide for at Telenor fortsatt har ansatte over hele landet

Datert: 03.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av næringsminister Monica Mæland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Telenor har varslet at de som en del av restruktureringsprosessen vil nedbemanne sine avdelinger på Finnsnes og i Bodø. Det gjelder ca. 50 arbeidsplasser på Finnsnes og ca. 35 i Bodø. Stillingene skal ikke fjernes, de skal settes ut til en ekstern leverandør, og mest sannsynlig leveres fra land i Asia. De ansatte som er berørt kaller det for sosial dumping.

Er statsråden bekymret for bortfall av disse arbeidsplassene, og hvordan vil statsråden arbeide for at Telenor fortsatt har ansatte over hele landet?


Les hele debatten