Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden kan forsikre at autorisert helsepersonell skal kunne gi helsehjelp på frivillig basis til innvandrere uten lovlig opphold, som oppsøker helsesenteret Oslo bymisjon og Røde Kors driver i Oslo

Datert: 03.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Oslo bymisjon og Røde Kors driver et helsesenter i Oslo hvor innvandrere uten lovlig opphold får tilbud om gratis helsehjelp. I media har vi kunnet høre og lese at Fremskrittspartiet er svært kritisk til ordningen, og at man vil ta opp dette med regjeringen.

Kan statsråden forsikre om at autorisert helsepersonell fortsatt skal kunne gi helsehjelp på frivillig basis til mennesker som oppsøker helsesenteret?


Les hele debatten