Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Om hva regjeringa vil gjøre for at den viktige innfartsveien til Tromsø blir bygd så raskt som mulig og ikke utsettes ytterligere

Datert: 03.04.2014
Besvart: 09.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Innbyggerne i Tromsø har venta lenge på en ny og sikrere E8. Den forrige regjeringa beslutta bruk av statlig plan for å få igangsatt bygging etter de eksisterende planene. Dette ble omgjort av samferdselsministeren. Det er nå usikkerhet rundt planprosess, mulig oppstartstidspunkt og finansiering.

Hva vil regjeringa gjøre for at den viktige innfartsveien til Tromsø blir bygd så raskt som mulig og ikke utsettes ytterligere, og hvor lang tid mener statsråden det er akseptabelt å bruke før man får bygd ny E8 til Tromsø?


Les hele debatten