Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til samferdselsministeren

Om hvordan statsråden vil beskytte natur og friluftsliv og begrense konflikt i planleggingen av mulig ny Oslofjordforbindelse

Datert: 03.04.2014
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 09.04.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Statens vegvesen gjennomfører KVU for mulig ny Oslofjordforbindelse. Nå ser man på fire konsepter. Disse kommer i ulik grad i konflikt med friluftsliv og naturmiljø, blant annet på Jeløya og i Vestby. I skriftlig svar til meg 24. februar, og i Moss Avis 15. mars, er statsråden åpen for å legge traseen i et slikt område. Disse områdene er svært viktige, og et slikt trasévalg kan også skape konflikt og forlenge prosessen.

Hvordan vil statsråden beskytte natur og friluftsliv og begrense konflikt i denne saken?


Les hele debatten