Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre likeverdig finansiell behandling og lik tilgang til studiesentrene f.eks. i Nord-Troms og Midt-Troms

Datert: 03.04.2014
Fremsatt av: Siv Elin Hansen (SV)
Besvart: 09.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Studiesentrene er en nyttig tilvekst i det norske utdanningstilbudet. Sentrene gir folk i distriktene tilgang til kompetanseheving og utdanning som de tidligere måtte reise langt for å få. Studiesentrene er likevel ikke fullt ut anerkjent av sentrale myndigheter, noe vi ser i hvor tilfeldig hvem som mottar statsstøtte er. Senteret i Nord-Troms mottar ingen midler over statsbudsjettet, i motsetning til f.eks. Midt-Troms.

Hvordan vil statsråden sikre likeverdig behandling av, og lik tilgang til studiesentrene?


Les hele debatten