Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Datert: 02.04.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): I Sundvolden-erklæringen har regjeringen store ambisjoner på vegne av vårt næringsliv. Det er bra og følger dermed opp god rød-grønn næringspolitikk om økt satsing på innovasjon, kunnskap og teknologi. Der vi gjorde ord til handling, gjør dere handling til ord. I Finnmark tar man bort vel 39 mill. kroner fra regionale utviklingsmidler for å bruke tilsvarende beløp til veiformål.

Mener statsråden at man får til mer innovasjon i finnmarkbedriftene ved en slik omprioritering?


Les hele debatten