Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hva statsråden vil gjøre for å få implementeringsetterslepet av rettsakter fra EU ned igjen under 1 pst.

Datert: 03.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Ifølge ESAs resultattavle har etterslepet på implementering av nye rettsakter økt fra 0,9 pst. i juli 2013 til 1,8 pst. pr. februar 2014. Antall rettsakter som er vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, rundt 600, er det høyeste på lenge, ifølge opplysninger fra EEAS. I Stortinget 26. mars sa statsråden at 'vi har tatt tak i etterslepet av innlemmede rettsakter på norsk side og fått ned dette etterslepet betraktelig'.

Hva bygger statsråden dette på, og hva vil han gjøre for å få implementeringsetterslepet ned igjen under 1 pst.?


Les hele debatten