Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å hindre tilfeller vi her har sett ved Finnmarkssykehuset HF som er blitt fakturert for svært høye beløp fra en privat behandler som HELFO har inngått avtale med i forbindelse med fristbrudd for psykisk syke pasienter

Datert: 01.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Finnmarkssykehuset HF er blitt fakturert for svært høye beløp fra en privat behandler som HELFO har inngått avtale med i forbindelse med fristbrudd for psykisk syke pasienter. Finnmarkssykehuset har ikke fristbrudd for disse pasientene i dag. Likevel kan ikke pasienter i Finnmark føres tilbake til behandling i fylkets eget sykehus. HELFO er viktig for å bistå pasienter som opplever fristbrudd, men dette eksemplet tyder på svakheter ved regelverk/praksis.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre slike tilfeller vi her har sett?


Les hele debatten