Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til utenriksministeren

Om kva utanriksministeren si haldning er til eit eventuelt internasjonalt forbod mot atomvåpen

Datert: 10.04.2014
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 07.05.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Oslo-konferansen om dei humanitære konsekvensane av atomvåpen i 2013 og oppfølgingskonferansen som nylig fant sted i Nayarit, Mexico, har illustrert ei aukande global merksemd knytt til atomvåpen.

Kva er utanriksministeren si haldning til eit eventuelt internasjonalt forbod mot atomvåpen?


Les hele debatten