Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil gå vidare med innføring av nettapotek utan å vurdere konsekvensane for distriktsapoteka

Datert: 24.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Regjeringa har varsla at ein vil legge til rette for nettapotek i Norge. Apotekergruppen, som representerer frittståande apotek, er bekymra for at dette vil gå ut over dei helsepolitiske måla om å bruke apoteka sin kompetanse til å gi meir og betre veiledning til pasientane, og at etablering av nettapotek vil svekke eksistensgrunnlaget for tradisjonelle apotek og gå ut over apoteketableringar i distrikta.

Vil statsråden gå vidare med innføring av nettapotek utan å vurdere konsekvensane for distriktsapoteka?


Les hele debatten