Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor mange tilfeller lovhjemmelen om at asylsøkere som begår kriminalitet kan pålegges meldeplikt i tillegg til den vanlige straffen er brukt til nå

Datert: 24.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I politiets arbeid med narkolangermiljøene på Grønland, Vaterland m.m. i Oslo har politiet ofte påpekt misbruk av asylinstituttet i forbindelse med salg av narkotika. For å gi politiet bedre redskaper til å håndtere dette gjorde Stortinget enkelte endringer i utlendingsloven i 2011. De gikk blant annet ut på at asylsøkere som begår kriminalitet i tillegg til den vanlige straffen, kan pålegges meldeplikt ved et bestemt asylmottak. Hvis denne brytes, kan de fengsles.

I hvor mange tilfeller er denne lovhjemmelen brukt til nå?


Les hele debatten