Spørretimespørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Om kvifor statsråden ynskjer å endra på representasjonen i drøftingsmøta om saker av betyding for pensjonistar

Datert: 02.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): I brev til Pensjonistforbundet 26. mars varslar statsråden at han vil 'legge opp til en bredere representasjon' i drøftingsmøter om saker av betyding for pensjonistar. SAKO-samarbeidet har til no representert pensjonistane i drøftingsmøter med regjeringa. SAKO-avtalen er open for at alle landsdekkande pensjonistforbund kan ta del i samarbeidet.

Kvifor ynskjer statsråden å endra på representasjonen i drøftingsmøta?


Les hele debatten