Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre åpenhet om kvalitet på de privat sykehjemstjenestene som blir konkurranseutsatt når bemanning hemmeligholdes fordi dette regnes som bedriftshemmeligheter

Datert: 29.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): I de siste ukene har vi sett at bemanning på private sykehjem hemmeligholdes fordi dette regnes som bedriftshemmeligheter. Dette betyr at et av de viktigste kriteriene for god kvalitet på tjenestene, ikke er offentlig tilgjengelig informasjon. I sin politiske plattform skriver regjeringen at det er helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.

Hvordan vil statsråden sikre åpenhet om kvalitet på de tjenestene som blir konkurranseutsatt?


Les hele debatten