Spørretimespørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til olje- og energiministeren

Om AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) kommer på plass i alle norske hjem innen 1. januar 2019, og om statsråden vil sikre at disse har spesifikasjoner som gir mulighet for etterspørselsstyring av strømmen, så det blir mulig å redusere maksimalbelastning i strømnettet

Datert: 08.05.2014
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 21.05.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Kommer AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) til å komme på plass i alle norske hjem innen 1. januar 2019, og vil statsråden sikre at disse har spesifikasjoner som gir mulighet for etterspørselsstyring av strømmen, så det blir mulig å redusere maksimalbelastning i strømnettet?


Les hele debatten