Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil gjennomføre endringene i førstelinjereformen, om hva status er for dette arbeidet nå og når endringen kan være gjennomført

Datert: 30.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Overføringen av politiets oppgaver i EØS, oppholds- og statsborgersaker til UDI, er grundig utredet i prosjekt førstelinjereformen. Endringene ble gjort klare til implementering av den forrige regjering. Overføringen av oppgaver og nødvendige endringer ville bidratt til en raskere og mer kostnadseffektiv håndtering av utlendingssakene.

Vil statsråden gjennomføre endringene, hva er status for dette arbeidet nå og når kan endringen være gjennomført?


Les hele debatten