Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringen vil sørge for at statlige offentlige anskaffelser av en viss størrelse alltid stiller krav til at leverandør har lærlinger

Datert: 30.04.2014
Fremsatt av: Ingunn Gjerstad (SV)
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 07.05.2014 av næringsminister Monica Mæland

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Det er mangel på læreplasser. I fjor fikk bare 68 prosent av de som søkte, muligheten til å bli lærlinger. For få læreplasser er et alvorlig hinder for god rekruttering av fagarbeidere i fremtiden. Etter å ha oppdaget at de brukte bedrifter som ikke var lærebedrifter, skal Oslo kommune nå bruke innkjøpsmakten sin til å sørge for at det utdannes flere fagarbeidere.

Når vil regjeringen sørge for at statlige offentlige anskaffelser av en viss størrelse alltid stiller krav til at leverandør har lærling?


Les hele debatten