Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om justisministeren står ved sine ord, og om vi kan regne med at datalagringsdirektivet nå blir lagt vekk for godt

Datert: 07.05.2014
Besvart: 07.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Mitt spørsmål går til justisministeren: Rett før påske slo EU-domstolen fast at det såkalte datalagringsdirektivet er ulovlig. Det er ikke hver dag at en EU-domstol slår fast at et direktiv strider mot innbyggernes grunnleggende rettigheter. Det har de gjort her. Det er bra, og dermed har en heller ikke noe grunnlag for å iverksette en massiv overvåkning av borgere uten noe grunnlag i kriminelle forhold. Jeg regner med at justisministeren sikkert er glad for det. Han har tidligere uttalt seg svært tydelig om datalagringsdirektivet og sa for to år siden bl.a. følgende:

«Jeg mener at datalagringsdirektivet egentlig handler om hva vi oppfatter at frihet er. Vi skryter av å være en nasjon hvor individet er fritt og rettssikkerheten godt ivaretatt. Etter min oppfatning er frihet fra overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet.»

Det var klare ord. Nå har statsråden alle muligheter til å sikre at direktivet faktisk blir lagt bort en gang for alle – og det burde jo være midt i blinken for en som også mente at direktivet var et så klart brudd på frihetsprinsippet at det rokket ved selve fundamentet i Grunnloven.

Jeg burde vel egentlig bare forutsatt at justisministeren står ved sine ord fra den gang, men jeg spør for sikkerhets skyld: Kan vi regne med at datalagringsdirektivet nå blir lagt vekk for godt?


Les hele debatten