Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til klima- og miljøministeren

Om statsråden vil gi kommunene nye verktøy for å bedre luftkvaliteten

Datert: 07.05.2014
Besvart: 07.05.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren.

Som ministeren er kjent med, har ESA anklaget Norge for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet. På de verste dagene om vinteren er det mange, særlig med luftveisproblemer, som ikke kan bevege seg utendørs i norske byer, som Oslo og Bergen. Dette er selvsagt en uakseptabel situasjon, og det er viktig at vi igangsetter tiltak som har virkning på kort og lang sikt.

I Norge er det kommunene som er ansvarlig myndighet for lokal luftkvalitet, og som dermed er ansvarlige for å iverksette tiltak. Dette viste Sundtoft til da hun i den ordinære spørretimen for en måneds tid siden ble utfordret av SV på hva staten vil iverksette av tiltak.

Utfordringen er at kommunene har for få verktøy til å redusere utslippene. For å greie å overholde direktivet trengs kraftigere og mye mer målrettede tiltak enn de kommunene i dag har hjemmel til å innføre.

I Oslo har vi ønsket å innføre både forbud mot kjøring av dieselbiler på de verste dagene og å etablere lavutslippssoner der dieselkjøretøy ikke får kjøre inn. Dette er de enkelttiltakene som ville monnet mest. Blant annet i Stockholm har lavutslippssoner hjulpet veldig bra på luftkvaliteten. Bergen har bedt om mulighet til å miljødifferensiere sine avgifter.

Den rød-grønne regjeringen sa i sin tid nei til å innføre disse tiltakene, mens fra dagens regjering har vi ennå ikke fått noe klart svar. Oslo kommune sendte et brev med invitasjon til samarbeid om dette for en måneds tid siden, men vi har ennå ikke fått svar på det brevet. Jeg håper derfor at jeg kan få et klart svar fra klima- og miljøministeren her i dag: Vil statsråden gi kommunene nye verktøy for å bedre luftkvaliteten?


Les hele debatten