Spørretimespørsmål fra Irene Johansen (A) til samferdselsministeren

Om hva status er i arbeidet med målsettingene om raskere framdrift, som vil ifølge regjeringsplattformen halvere planleggingstiden, etablere infrastrukturfond på 100 mrd. kroner over 5 år, etablere utbyggingsselskap og organisere vei- og jernbaneprosjekter som egne prosjekter med OPS

Datert: 08.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): I behandlingen av Nasjonal transportplan i fjor ble det vedtatt å bygge ut InterCity-triangelet mellom Fredrikstad, Hamar og Tønsberg innen 2024 og resten av triangelet hurtigst mulig etter det. Regjeringspartiene ville ha raskere framdrift, og vil ifølge regjeringsplattformen halvere planleggingstiden, etablere infrastrukturfond på 100 mrd. kroner over 5 år, etablere utbyggingsselskap og organisere vei- og jernbaneprosjekter som egne prosjekter med OPS.

Hva er status i arbeidet med den enkelte av disse målsettingene?


Les hele debatten