Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å fremme bruk av elsykkel

Datert: 07.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Elsykkelsalget har økt fra ca. 4 000 i 2013 til om lag 8 000 sykler i år. Elsykkel er et godt alternativ til bil på korte reiser i byområder og tettsteder, og fremmer både miljø og folkehelse. Transportøkonomisk institutt, Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen har hatt et forskningsprosjekt som har vist at særlig kvinner og unge under 25 år er interessert i å bruke elsykkel, og at de som vil ha elsykkel ikke er de som sykler fra før av.

Hva vil statsråden gjøre for å fremme bruk av elsykkel?


Les hele debatten