Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan statsråden vil sikre at Norge ivaretar havnearbeidernes lønn og ILO-konvensjon 137

Datert: 08.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Et trygt Norge krever at vi opprettholder et norsk lønnsnivå for alle. Presses lønnsnivået for noen nedover vil det snart få konsekvenser for andre mennesker og nasjonens økonomiske trygghet. Husholdninger får problemer med å betale huslån, og leve trygge og vanlige liv. Å sikre hver enkelt ei lønn å leve av er ikke bare avgjørende for den arbeidstakeren det er snakk om og hennes familie, det er et spørsmål for hele samfunnet.

Hvordan vil statsråden sikre at Norge ivaretar havnearbeidernes lønn og ILO-konvensjon 137?


Les hele debatten