Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Om statsråden mener at skogsveien i Gratangen er riktig inntegnet på kartet

Datert: 08.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Flere uavhengige har nå målt skogsveien over gnr. 31 bnr. 2,9 og 10 i Gratangen kommune og kommet frem til at den er galt inntegnet på kartet. Dersom dette stemmer bygger beslutningen fattet av fylkeslandbruksstyret (2007), Fylkesmannen i Troms, Statens landbruksforvaltning og av departementet på feil grunnlag. Det er oppsiktsvekkende at så mange instanser i så fall ikke har sjekket terrenget.

Mener statsråden at skogsveien er riktig inntegnet på kartet?


Les hele debatten