Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil definera oppgåvene til kvart enkelt sjukehus også lokalt, i den nye helse- og sjukehusplanen

Datert: 08.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Høgre sa i valkampen til Bergens Tidende 2. september 2013 at dei ville ha ein NTP for sjukehusa, slik me har ein plan for samferdsel. Dagen etter, i Nationen 3. september 2013, kunne ein lesa at Høgre meinte at 'det er de folkevalgte som skal vedta planer for endringer i akutt- og fødetilbud, gjennom den planlagte helse- og sykehusplanen'.

Vil statsråden definera oppgåvene til kvart enkelt sjukehus også lokalt, i den nye helse- og sjukehusplanen?


Les hele debatten