Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Datert: 13.05.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I Budstikka 13. mai 2014 kan man lese at elever ved Hosletoppen skole får prøve seg på matte fra trinnet over. Skolen har søkt Utdanningsdirektoratet om matte som valgfag, men fått nei. I rundskriv fra Utdanningsdirektoratet 2013 står det at timene til fagene valgfag og utdanningsvalg kan brukes til å ta fag fra videregående opplæring, slik den rød-grønne regjeringens intensjon var.

Har statsråden gjort endringer med hensyn til muligheten til å forsere fag i ungdomsskolen, eller gjelder fortsatt reglene som ble innført under den rød-grønne regjeringen?


Les hele debatten