Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Om korleis regjeringa vil sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til korvidt norske styrkar skal delta i ein konkret EU-operasjon

Datert: 08.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Ifylgje § 25 i Grunnlova må ein ha godkjenning frå Stortinget for bruk av norske militære styrkar utanfor Noreg sine grenser, og styrkane 'må ikkje overlatast i framande makters teneste'.

Korleis kan Noreg ut frå dette delta med inntil 70 personell i Nordic Battle Group, med Sverige som leiarnasjon, og korleis vil regjeringa sikre at Stortinget står reelt fritt til å ta stilling til korvidt norske styrkar skal delta i ein konkret EU-operasjon?


Les hele debatten