Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om ministeren vil sikre – slik Helse Nord har gjort – at vi får en oversikt over dekningsgraden for luftambulansen i helseforetakene, og om statsråden vil sikre at responstiden over hele landet er lik og dermed innebærer flere luftambulansebaser enn det vi har i dag

Datert: 14.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Mitt spørsmål går til helseministeren.

Å bli akutt syk med fare for sitt liv er alltid for alle en utfordring, men kanskje aller mest for dem som bor langt unna sykehus, hvor det tar lang tid før ambulansen kommer, eller hvor det tar lang tid før utrykning med luftambulanse.

En akuttjeneste med god kompetanse og lang erfaring er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden, og denne er på en måte sykehusets forlengede arm ut der folk bor. Et likeverdig akuttilbud forutsetter en rask og kompetent luftambulansetjeneste og – ikke minst – en kunnskapsrik og ferdighetstrent ambulansetjeneste over hele landet.

St.meld. nr. 43 for 1999–2000, Om akuttmedisinsk beredskap, beskriver målsettingen om at 90 pst. av den norske befolkningen skal kunne nås med et legebemannet helikopter innen 45 minutter. Land som vi liker å sammenligne oss med – og synes det er stas å sammenligne oss med – har en målsetting om 15 minutter. Forskning viser at den kompetansen luftambulansen og ambulansen har, gjør at 90 pst. får en god behandling med en gang – og det er kompetansen i tjenesten som gjør at de får god behandling – og så handler 10 pst. om at de faktisk blir raskt transportert til et stort sykehus. Ved kritiske sykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt, traumer og blødninger er dette viktig, ellers synker effekten av det pasientene trenger, når de kommer inn på sykehus, og de sitter igjen som tapere.

Mitt spørsmål er: Vil ministeren sikre – slik Helse Nord har gjort – at vi får en oversikt over dekningsgraden for luftambulansen i helseforetakene, og vil statsråden sikre at responstiden over hele landet er lik og dermed innebærer flere luftambulansebaser enn det vi har i dag?


Les hele debatten