Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til samferdselsministeren

Om statsråden mener at staten skal ta minst 50 pst. av store investeringer i kollektivutbygging i de fire byområdene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, og hvilke prosjekter statsråden vil prioritere først

Datert: 14.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): For en måned siden la FNs klimapanel fram sin tredje og siste delrapport. Den slår fast at det er nå vi må ta de store grepene for å redusere klimagassutslippene. Miljødirektoratet har vurdert allerede igangsatte virkemidler og sier at tiltakene i klimaforliket ikke er nok til å følge opp målet i klimaforliket om 30 pst. reduksjon i CO2-utslipp fra 1990-nivå til 2020.

Transportsektoren er en av de sektorene som lettest kan bidra til å tette dette gapet. Miljødirektoratet slår fast at det må flere tiltak til for at trafikkveksten i byområdene skal tas med sykkel-, gange- og kollektivtrafikk. Det har også Stortinget sagt flere ganger, men Miljødirektoratet understreker at vedtaket som er gjort, ikke er nok til å nå dette målet. Da må vi politikere vise ansvar og sette i verk de tiltak som mangler. Kollektivutbygging er ikke bare bra for klimaet, det er også bra for folk og næringsliv og positivt og smart for utvikling av byområdene våre.

Flere partier, inkludert Høyre på sitt landsmøte i helgen, har tatt til orde for at staten skal ta minst 50 pst. av regningen ved store kollektivutbygginger. Dette er nødvendig for at storbyområdene skal ha råd til å drifte og forbedre øvrige kollektivtilbud. Storbyområdene vokser. Innen 2030 vil de fire storbyområdene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim ha en vekst på 30–40 pst. i innbyggertall. Det krever store kollektivutbygginger i disse områdene. Det er samtidig mange store omfattende planer for kollektivutbygging her: Busway i Trondheim og Stavanger som muligens kan bli bybaner, forlengelse av Bybanen i Bergen, Fornebubane, ny felles tog- og T-banetunnel under Oslo – bare for å nevne noen få, store prosjekter i disse byområdene.

Mitt spørsmål til samferdselsministeren er: Mener statsråden at staten skal ta minst 50 pst. av store investeringer i disse fire byområdene, og hvilke prosjekter vil statsråden prioritere først å gi statlige midler til kollektivtrafikk?


Les hele debatten