Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å forhindre kutt i det bokstavelig talt livsviktige ambulansetilbudet i Sør-Trøndelag

Datert: 15.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Et godt og forutsigbart ambulansetilbud er helt essensielt for at de som bor og jobber i distriktene, skal få hurtig medisinsk behandling når det trengs. Styret i Ambulanse Midt-Norge behandlet nylig en innstilling om å kutte i ambulansetilbudet i Sør-Trøndelag. Det var kun politisk trykk fra kommunene som forhindret kuttene. Kuttene ble kun utsatt, og det er nå en dialog mellom styret i Helse Midt-Norge og berørte kommuner.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre kutt i dette bokstavelig talt livsviktige tilbudet?


Les hele debatten