Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil be politiet om å vurdere flyttingen av Politiets utlendingsenhet til Tøyen på nytt

Datert: 15.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det ble nylig kjent at Politiets utlendingsenhet, som har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge, skal flyttes til Tøyen i Oslo. Denne flyttingen har skapt tverrpolitiske reaksjoner fordi stat og kommune er enige om å gjennomføre et løft for Tøyen i de kommende 5 årene, hvor et av tiltakene skal være å redusere antall institusjoner og virksomheter i området som kan bidra til problembelastning.

Vil statsråden be politiet om å vurdere flyttingen av Politiets utlendingsenhet til Tøyen på nytt?


Les hele debatten