Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden er enig i at stikk i strid med det regjeringen forventet har søkertallet til barnehagene gått opp

Datert: 21.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I tiden fram til 2005 var det mange barn som sto i barnehagekø. Etter 2005 gjorde Stoltenberg-regjeringen grep som gjorde at de aller fleste barn fikk barnehageplass.

Det første barnehageminister Røe Isaksen gjorde da han kom inn i regjeringskontorene, var å kutte en bevilgning på 2 900 barnehageplasser, som skulle gi barn over ett år som ellers ikke hadde rett til det, muligheten til å få barnehageplass.

Det andre ministeren gjorde, var å kutte 4 100 gamle barnehageplasser, fordi foreldrene skulle få kontantstøtte.

Nå viser tall fra KS at foreldrene velger barnehage og ikke kontantstøtte. KS regner med at det er 500 flere søkere, ikke 4 100 færre søkere.

Vår komité ser stadig presseoppslag og får brev fra fortvilte kommunepolitikere som lurer på hvordan de skal få ting til å henge sammen. Det siste brevet vi fikk, var fra Bergen kommune. Bergen kommune fikk et kutt på i overkant av 18 mill. kr i år. Stikk i strid med det regjeringen forventet, har søkertallet gått opp. Det er 65 flere barn som søker plass i Bergen i år enn i fjor. Byråd Harald Victor Hove sier: Vi tenker ikke å kutte i barnehagesektoren, men det vil redusere vårt handlingsrom som kommune dersom vi ikke får dette kompensert. Mange kommunepolitikere setter sin lit til revidert nasjonalbudsjett. Der kom det ingenting.

Jeg refererer det som byråd Harald Victor Hove sa til Bergens Tidende: «Det var ikke dette vi mente med ‘nye ideer og bedre løsninger’». Er statsråd Røe Isaksen enig i det?


Les hele debatten