Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om kommunalministeren kan bekrefte at han står ved sine tidligere uttalelser om at berørte bedrifter skal kompenseres for omlegging av arbeidsgiveravgift, eller har regjeringen på dette området løpt vekk fra sine tidligere utsagn og løfter

Datert: 21.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Mitt spørsmål er til kommunal- og moderniseringsministeren.

Da kommunal- og moderniseringsministeren, på vegne av regjeringen, 13. mars i år varslet en omlegging av den differensierte arbeidsgiveravgifta, innebar det en dramatisk beskjed for svært mange bedrifter i Distrikts-Norge. Bedrifter innenfor transport, energi, finans og forsikring risikerer en avgiftssmell på opptil 1 mrd. kr., for å bruke regjeringens egne tall.

Høyres tidligere stortingsrepresentant Ivar Kristiansen, nå regiondirektør for NHO i Nordland, uttrykte særlig bekymring for transportnæringen i fylket, som allerede er utsatt for en ekstrem konkurranse fra utenlandske transportselskap. Fremskrittspartipolitiker Jan Blomseth fra Tromsø var enda tydeligere da han konkluderte med at

«dette er døden for transportnæringen i nord».

Statsråden lovet at den konkrete utformingen av den nye ordningen skulle komme i revidert nasjonalbudsjett. Det har ikke skjedd, noe som betyr at mange bedrifter i nord fortsatt lever i usikkerhet om hvorvidt de vil ha 0 pst. eller 14 pst. avgift på sine lønnskostnader fra 1. juli i år.

Men det som gir enda større grunn til bekymring, er at det heller ikke er avklart hvilken kompensasjon de bedriftene som møter avgiftssjokket fra 1. juli, vil få. Finansminister Siv Jensen slo fast ved framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett at berørte bedrifter ikke skulle kompenseres krone for krone. Det står i skarp kontrast til statsråd Sanners uttalelser til NRK 13. mars i år, der han på direkte spørsmål bekreftet at slik kompensasjon vil bli gitt krone for krone.

Kan kommunalministeren bekrefte at han står ved sine tidligere uttalelser om at berørte bedrifter skal kompenseres krone for krone, eller har regjeringen på dette området løpt vekk fra sine tidligere utsagn og løfter?


Les hele debatten