Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Om når de høye ambisjonene som Høyre har for Norge som kunnskapsnasjon vil materialisere seg i konkret politikk

Datert: 21.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren.

Vår nåværende statsminister har vært tydelig på behovet for å satse på forskning, innovasjon og kunnskap. Det er kunnskap som er framtidas olje for Norge, bruker statsministeren å si. Det er vi i Venstre helt enig i.

4. september 2013, i innspurten av valgkampen, skrev Høyres nåværende forskningspolitiske talskvinne, Kristin Vinje, følgende i et innlegg i Dagsavisen:

«Vi har en unik mulighet til å investere systematisk og målrettet i kunnskap for å sikre verdiskaping og fremtidig velferd – en mulighet den rød-grønne regjeringen har skuslet bort.»

Videre skrev hun:

«La det ikke være noen tvil; Høyre har høye ambisjoner for kunnskapsnasjonen Norge.»

Dette er også ord som Venstre kan stille seg bak, men det nytter ikke med høye ambisjoner hvis de ikke følges opp med handling. Selv om det kom noen påplussinger på forskningsfeltet i budsjettprosessen i fjor høst, måtte Venstre virkelig kjempe for å få på plass flere stipendiatstillinger.

I revidert budsjett, som ble lagt fram for én uke siden, er det knapt noe som helst som bidrar til å styrke innovasjonsevnen, forskningsinnsatsen eller våre universiteter og høgskoler.

I det reviderte budsjettet, som er lagt fram, er det to ting som kanskje skiller seg spesielt ut. Det er at folk nå skal kunne kjøpe mer billig alkohol på taxfree-butikken, og at båtmotorer blir billigere. Mine spørsmål er derfor:

Når vil de høye ambisjonene som Høyre har for Norge som kunnskapsnasjon, materialisere seg i konkret politikk? Når vil overskriftene etter framlagt budsjett være «kjempesatsing på forskning og utdanning»? Hvor er gjennomføringskraften som en ble lovet i valgkampen?


Les hele debatten