Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva kommunalministeren vil si til de velgerne som trodde på Høyres forsikringer om at man både kunne gi mange milliarder i skattekutt og samtidig styrke velferden i kommunene

Datert: 21.05.2014
Besvart: 21.05.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Stortingsvalget i fjor var et valg mellom skattekutt og velferd. Det er fordi politikere som bevilger mange milliarder i skattekutt, samtidig sier fra seg muligheten til å bruke de samme pengene på barnehage, skole og eldreomsorg. Høyre har i lang tid prøvd å skape inntrykk av at den sammenhengen ikke finnes. De har til og med hevdet at skattekutt vil styrke grunnlaget for velferden. Nå ser vi at det likevel ikke stemte. Når etterspørselen etter barnehageplasser øker får kommunene ikke betalt for det. Regningen er, som vi har hørt her, på mellom 800 mill. kr og 900 mill. kr. Den blir sendt til kommunene, uten penger til å betale den for. Bare for Bergen kommune betyr det minst 45 mill. kr i tapte inntekter. I tillegg er det for første gang på mange år svikt i kommunenes skatteinntekter. Igjen: For Bergens del betyr det en svikt på 100 mill. kr i år, ifølge Bergens Tidende.

I forrige uke la regjeringen fram sin første kommuneproposisjon. Det at kommunene får en vekst på mellom 4,2 mrd. kr og 4,5 mrd. kr i frie inntekter, virker i utgangspunktet ikke avskrekkende. Men når vi vet at kommunene skal bruke denne summen til å dekke regninger for barnehager, befolkningsvekst, flere eldre, pensjon, nye oppgaver fra regjeringen og kostnadsvekst i barnevern og spesialundervisning, som til sammen koster mellom 4,8 mrd. kr og 5,5 mrd. kr, er det grunn til å slå alarm, for det regnestykket går i minus med inntil 1 mrd. kr. Det betyr at kommunene må kutte i skole- og eldreomsorg, og de kuttene kan komme allerede i år.

Hva vil kommunalministeren si til de velgerne som trodde på Høyres forsikringer om at man både kunne gi mange milliarder i skattekutt og samtidig styrke velferden i kommunene?


Les hele debatten