Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Om hvordan statsråden vurderer status for gjennomføringen av den store og omfattende omstillingen i Luftforsvaret

Datert: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Ved behandlingen av siste langtidsplan for Forsvaret ble det bl.a. besluttet å flytte generalinspektøren for Luftforsvaret til Bodø. Forsvarsministeren har informert om at dette vil skje noe senere enn forutsatt.

Hvordan vurderer statsråden status for gjennomføringen av den store og omfattende omstillingen i Luftforsvaret?


Les hele debatten